Landets største skolekonkurranse!
Åpen hele mai 1.-10. trinn 200 oppgaver - 42,2 km

ENGASJERENDE - AKTIVISERENDE - INKLUDERENDE

  • Ingen påmelding, alt registreres automatisk.
  • Gratis for alle elever gjennom FEIDE.
  • Noen bruker et par dager, andre setter av hele mai.

Dette er MatteMaraton

MatteMaraton er antikonkurransen hvor man ikke vinner på å gjøre mest eller være raskest. Her handler det om å fullføre på sitt nivå, i sitt tempo – sammen som et lag.

Med totalt 254 000 deltakere i fjor er MatteMaraton Norges desidert største konkurranse. I 2022 arrangeres den for 12. gang. Konkurransen skal fremme engasjement for realfagene, gi verdifull repetisjon innenfor alle emner i matematikk, by på problemløsingsoppgaver og matematikk i praksis, stimulere til samarbeid, og ikke mist få flere elever i fysisk aktivitet. På skoler uten lisens på Kikora vil kun elevene få tilgang til MatteMaraton, ikke lærere.

Kom i gang!

200 matteoppgaver

1. mai slippes oppgavene i Kikora. Alt elevene gjør registreres og rapporteres automatisk.

logg inn via FEIDE

Dersom du ikke finner din kommune i listen i påloggingen, kan du fylle inn dette skjemaet, så sørger vi for at dere får tilgang i god tid før MatteMaraton begynner!

Skjema
42,2 kilometer

Registrering av distanse gjøres veldig enkelt inne i Kikora

Elevene rapporterer tilbakelagt distanse, og lærer kan godkjenne enkeltvis eller med ett tastetrykk for alle elevene. Distansen registreres på eleven først etter at lærer har godkjent. På skoler uten lisens vil godkjenningen gjøres av Kikora.

Les mer

Regler og premiering

For å være kvalifisert til trekningen av premier må man oppfylle begge disse kravene:

200 Oppgaver
Fullføre én maratonløype på sitt valgte nivå
42,2 km
Logge 42,2 km aktivitet
MatteMaraton er konkurransen der det er meningen å samarbeide og hjelpe hverandre til målet. Hver elev jobber med oppgaver på sitt individuelle nivå. På hvert trinn er det fem ulike løyper å velge mellom med ulik vanskelighetsgrad.

Elever som ønsker å jobbe mer

Mange elever ønsker å jobbe videre med nye løyper i MatteMaraton. Det heier vi på! I år har vi forenklet reglene: Akkurat som for lodd nr 1 beskrevet over, vil elevene få ett nytt lodd for hver nye fullførte kombinasjon av 200 oppgaver og 42,2 km. Eksempelvis vil tre løyper à 200 oppgaver og tre maratoner à 42,2 km gi totalt tre lodd. Maks fem lodd pr elev, det får jo være grenser...

Eksempel 1
Elev 1 løser først én maratonløype med 200 oppgaver og tilbakelegger i løpet av mai 42,2 km. Hen er nå med i premietrekningen. I tillegg løser eleven ytterligere én maratonløype, f.eks. ett nivå opp, for å få større utfordringer. Eleven får da ytterligere ett lodd i premietrekningen og dobler dermed sine vinnersjanser.
Eksempel
Elev 2 gjør akkurat som elev 1, men løper også nye 42,2 km i tillegg til den første løpte distansen. Dette gir ytterligere ett lodd i premietrekningen.
Eksempel 3
En elev som løser alle fem maratoner på sitt trinn får altså fem lodd i premietrekningen forutsatt at den også har tilbakelagt minst 42,2 km i løpet av mai. Løper denne eleven ytterligere 42,2 km får den et sjette lodd osv.
Premieoversikt
Flere spennende premier vil bli annonsert gjennom konkurransen, så følg med.